O NAS

Witamy na stronach internetowych "Prymus" sp. z o.o.
Cieszymy się, że nas Pan/i odwiedził/a i mamy nadzieję, że znajdzie Pan/i coś dla siebie.


Nasza firma jest dobrze zorganizowanym, rzetelnym i przyjaznym (zarówno klientom, jak i pracownikom) przedsiębiorstwem, w którym liczy się przede wszystkim jakość oferowanych usług. Stanowimy grupę profesjonalnych, rzeczowych i sympatycznych ludzi, którzy z entuzjazmem i zaangażowaniem podchodzą do swojej pracy.

Naszym celem jest przygotować i dostarczyć Pani/Panu usługę najwyższej jakości,
prowadzoną przez profesjonalną, kompetentną kadrę
z wykorzystaniem najnowszej wiedzy i standardów
oraz przede wszystkim spełniającą Pani/Pana oczekiwania i wymagania.


Dopasujemy metody i formy kształcenia do celów a usługę
zrealizujemy korzystając z najnowszych trendów i osiągnięć nauki i metodyki.

Działamy zgodnie ze Standardem Usług Rozwojowych „Prymus” sp. z o.o.

Nasz firma istnieje od 1991 roku i jest wpisana do Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem 72278.

  Jako firma edukacyjna i szkoleniowa posiadamy wymagane przepisami prawa:
   1. wpisy do ewidencji właściwych (dla działania naszych oddziałów, zakładów i agencji) Kuratoriów Oświaty
   2. wpisy do właściwych dla miejsca naszego działania Wydziałów Edukacji
   Starostw Powiatowych
   3. wpis do ewidencji Urzędu Służby Cywilnej, jako jednostki uprawnionej do prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej.
   4. wpis do rejestru firm szkoleniowych dla rynku pracy.
  Jesteśmy laureatami:
   1.programu „Solidna Firma”
   2.programu „Firma Primus Inter Pares”
   3.nagrody Ministra Rozwoju Regionalnego „Najlepsza inwestycja w człowieka”
   4.nagrody Marszałka Województwa Dolnośląskiego „Niezwykła szansa dla
   zwykłych ludzi – najlepsze projekty EFS na Dolnym Śląsku”
   5.nagrody Marszałka Województwa Lubuskiego

Jesteśmy członkiem – założycielem Polskiej Izby Firm Szkoleniowych. Jesteśmy akredytowanym Centrum Egzaminacyjnym ECDL
Od 2004 roku przeprowadziliśmy z sukcesem kilkadziesiąt projektów szkoleniowych ze środków
Unii Europejskiej.

  Specjalizujemy się w szkoleniach z zakresu:
   1.Edukacji.
   2.Języków obcych.
   3.Opieki i wychowania.
   4.Przedsiębiorczości (w tym spin-off, spin-out).
   5.Asertywności, umiejętności prezentacji, umiejętności przekonywania
   i innych tzw. szkoleń miękkich.
   6.ICT dla szerokiej grupy klientów (od nauczycieli po pracowników sfery bankowości).
   7.Zawodowych profili osobowościowych Extended DISC
   (od rekrutacji po ocenę stanowiska pracy po analizę ścieżki zawodowej i in.).


Elearningowe
Centrum
EdukacyjneAngielski w przedszkolu
Prymus Kraków - angielski
w przedszkolach w Małopolsce
i na Śląsku
INFO:

Zdobyliśmy wyróżnienie w konkursie „Niezwykła szansa
dla zwykłych ludzi – najlepsze projekty EFS na Dolnym Śląsku”
za projekt „Przedsiębiorczość akademicka”

Jesteśmy Centrum Egzaminacyjnym ECDL we Wrocławiu.
Przystąpiliśmy do procesu akredytacji przy Małopolskich Standardach Usług Szkoleniowych

Od września 2013 rozpoczynamy cykl szkoleń coachingowych dla nauczycieli
pt. „Coaching w edukacji”.
Zainteresowanych prosimy
o kontakt:
warszawa.biuro@prymus.com.pl
lub z Oddziałem w Krakowie
tel.: 12 422 13 55
oraz zapraszamy na stronę: www.innowacjewedukacji.pl

MPiPS zatwierdził 5 naszych autorskich programów szkoleniowych dla opiekunek/opiekunów do dzieci (decyzja MPiPS nr 16/2013).

Wkrótce uruchamiamy szkolenia!!!
ADRESY:

Oddział Warszawa
al. Jana Pawła II 27
00-867 Warszawa
Budynek Atrium Centrum
tel.: 22 37834 81
fax: 22 378 39 61
warszawa.biuro@prymus.com.pl

Oddział Kraków
Rynek Główny 30
30-133 Kraków
tel./fax: 12 422 13 55
krakow@prymus.com.pl
ZOBACZ WIĘCEJ...

Oddział we Wrocławiu
ul. Krucza 128/4
53-406 Wrocław
tel.: 71 791 52 15
wroclaw@prymus.com.pl