O NAS

Witamy na stronach internetowych "Prymus" sp. z o.o.
Cieszymy się, że nas Pan/i odwiedził/a i mamy nadzieję, że znajdzie Pan/i coś dla siebie.


Nasza firma jest dobrze zorganizowanym, rzetelnym i przyjaznym (zarówno klientom, jak i pracownikom) przedsiębiorstwem, w którym liczy się przede wszystkim jakość oferowanych usług. Stanowimy grupę profesjonalnych, rzeczowych i sympatycznych ludzi, którzy z entuzjazmem i zaangażowaniem podchodzą do swojej pracy.

"Prymus" sp. z o.o. istnieje od 1991 roku i jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 72278.

  Jako firma edukacyjna i szkoleniowa posiadamy wymagane przepisami prawa:
   1. wpisy do ewidencji właściwych (dla działania naszych oddziałów, zakładów i agencji) Kuratoriów Oświaty
   2. wpisy do właściwych dla miejsca naszego działania Wydziałów Edukacji
   Starostw Powiatowych
   3. wpis do ewidencji Urzędu Służby Cywilnej, jako jednostki uprawnionej do prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej.
   4. wpis do rejestru firm szkoleniowych dla rynku pracy.
  Jesteśmy laureatami:
   1.programu „Solidna Firma”
   2.programu „Firma Primus Inter Pares”
   3.nagrody Ministra Rozwoju Regionalnego „Najlepsza inwestycja w człowieka”

Jesteśmy członkiem – założycielem Polskiej Izby Firm Szkoleniowych.
Od 2004 roku przeprowadziliśmy z sukcesem kilkadziesiąt projektów szkoleniowych ze środków
Unii Europejskiej.

  Specjalizujemy się w szkoleniach z zakresu:
   1.Edukacji.
   2.Języków obcych.
   3.Opieki i wychowania.
   4.Przedsiębiorczości (w tym spin-off, spin-out).
   5.Asertywności, umiejętności prezentacji, umiejętności przekonywania
   i innych tzw. szkoleń miękkich.
   6.ICT dla szerokiej grupy klientów (od nauczycieli po pracowników sfery bankowości).
   7.Zawodowych profili osobowościowych Extended DISC
   (od rekrutacji po ocenę stanowiska pracy po analizę ścieżki zawodowej i in.).
Elearningowe
Centrum
EdukacyjneAngielski w przedszkolu
Prymus Kraków - angielski
w przedszkolach w Małopolsce
i na Śląsku
INFO:

Od września 2013 rozpoczynamy cykl szkoleń coachingowych dla nauczycieli
pt. „Coaching w edukacji”.
Zainteresowanych prosimy
o kontakt:
warszawa.biuro@prymus.com.pl
lub z Oddziałem w Krakowie
tel.: 12 422 13 55
oraz zapraszamy na stronę: www.innowacjewedukacji.pl

MPiPS zatwierdził 5 naszych autorskich programów szkoleniowych dla opiekunek/opiekunów do dzieci (decyzja MPiPS nr 16/2013).

Wkrótce uruchamiamy szkolenia!!!ADRESY:

Oddział Warszawa
al. Jana Pawła II 27
00-867 Warszawa
Budynek Atrium Centrum
tel.: 22 37834 81
fax: 22 378 39 61
warszawa.biuro@prymus.com.pl

Oddział Kraków
Rynek Główny 30
30-133 Kraków
tel./fax: 12 422 13 55
krakow@prymus.com.pl
ZOBACZ WIĘCEJ...

Oddział we Wrocławiu
ul. Krucza 128/4
53-406 Wrocław
tel.: 71 791 52 15
wroclaw@prymus.com.pl